Kelderboek

In 2021 heeft onze stichting het volgende boek uitgegeven:

ONDERSTEBOVEN | DE KELDERS VAN RAVENSTEIN

Fotografie: Theo Audenaerd, Edward Aghina; Tekst: Ad van Drunen; Tekeningen en kaarten: Maurits Cobben, Ad van Drunen, Henk van Drunen

Nieuwsgierigheid als drijfveer.
De behoefte om wat onzichtbaar is zichtbaar te maken, wat onbekend is toe te voegen aan
hetgeen we al weten, ligt ten grondslag aan het kelderproject van Ravenstein. Achter de
gevels in het oude deel van de stad, het deel binnen de stadsmuren van weleer, gaan ruim
honderd kelders schuil. Voor zover wij weten is niet eerder een poging gedaan alle kelders
van een laatmiddeleeuws stadscentrum in Nederland te fotograferen.

Kelders zijn welbeschouwd bouwkundige overblijfselen van lang geleden. Ze hadden met
hun constante lage temperatuur en duisternis destijds een belangrijke functie: voedsel tegen
bederf behoeden. Tegelijk deden ze dienst als fundering waarop het woonhuis rustte. De
komst van koelkast en diepvries hebben de kelders goeddeels overbodig gemaakt. Maar ze
zitten er, en ze blijven er. Hun bouwkundige details bevatten waarschijnlijk veel informatie
over de geschiedenis van de stad. Dat gegeven op zich is al een goede reden de
ondergrondse ruimtes fotografisch vast te leggen. Door ze tegelijkertijd ook te beschrijven
en te meten wordt het niet alleen een fraai fotoboek, maar verkrijgen we een interessant
document met een grotere reikwijdte. En er is meer….

Het boek telt 320 pagina's en bevat foto's, tekeningen en beschrijvingen van meer dan 100 kelders van de vestingsstad Ravenstein

Het betreft een uitgave van Stichting Vestingwerken Ravenstein (ISBN 978-90-825130-1-1). Het boek is inmiddels uitverkocht.


Activiteiten 2021

Projecten en/of activteiten van onze stichting in 2021 betreffen:

  • De aanstaande start van de het ravelijnproject, waaronder aanleg van de ravelijnbrug
  • De aanstaande aanlag van Landpoortstraattraverse
  • Activiteiten in het kader van het project Meanderende Maas, waaronder het pleidooi voor de kademuur en de inrichting van de hoornwerken
  • Ddoorlopende gesprekken in het kader van het project Zuiderwaterlinie
  • Bijdrage aan de gemeentelijke erfgoednota's van de gemeente Oss


In 2019 heeft onze stichting het volgende boek uitgegeven:

Adolf en Philips van Kleef, Soevereine Heren van het Land van Ravenstein (1450-1528)

Auteur: Martin Jan van Mourik

In de periode 1450-1528 werd het Land van Ravenstein vanuit Vlaanderen geregeerd door achtereenvolgens Adolf en Philips van Kleef. Vader en zoon behoorden tot de hoogste Bourgondische kringen. Zij waren kind aan huis bij Filips de Goede, Karel de Stoute, Maria van Bourgondië en Karel V. De Vlaamse avonturen van Adolf en Philips van Kleef worden in dit boek indringend beschreven. Maar ook word ruimschoots aandacht besteed aan hun optreden als heer van het Land van Ravenstein.

Voor de vestingstad Ravenstein is vooral Philips van Kleef uiterst belangrijk. Hij heeft de vestingwerken vernieuwd met het oog op de Brabants-Gelderse oorlogen. Het Philips van Kleefbolwerck (anno 1509), is het meest in het oog springende voorbeeld.

Het boek telt 188 bladzijden, is fraai vormgegeven en rijkelijk geïllustreerd.

Het betreft een uitgave van Stichting Vestingwerken Ravenstein (ISBN 978-90-825130-2-8). Het is te bestellen via de website van de stichting. Prijs € 20,-- excl. verzendkosten.


Project Ravelijn 't Polleke

Het Beleidsplan 2016 kent o.a. het project ‘Ravelijn ’t Polleke’. Dat voorziet o.a. in de vervanging van de dam die het ravelijn thans verbindt met de Stationssingel. Het plan deze dam te vervangen door een bruggetje is in een vergevorderd stadium. De Monumentenkamer van de gemeente Oss is enthousiast. Voor het Waterschap AA en Maas biedt het de mogelijkheid de doorstroming van de stadsgracht te verbeteren.

Dit project beoogt tevens het op het eiland gelegen protestantse kerkhofje beter herkenbaar en beleefbaar te maken. Gestreefd wordt naar publieke toegankelijkheid.

De protestantse gemeente, eigenaar van het ravelijn, steunt de plannen van de stichting van harte.


Middeleeuwse kruitkelder

Onder een door brand verwoest pand aan de Maasdijk, vlakbij het bokrondeel, bevindt zich een interessante mergelstenen kelder. Onduidelijk is welke functie deze heeft gehad in relatie tot het rondeel en het verdwenen, in 1621/1622 aangelegde halfbastion Oranje. Voor de stichting betreft het een boeiend project. In samenwerking met de gemeente Oss, het Waterschap Aa en Maas, bouwhistoricus ir. André Viersen en archeoloog drs. Eric van der Kuijl hoopt de stichting de vragen te beantwoorden.

Het is de bedoeling dat de kelder in goed overleg met de eigenaar, een semipublieke bestemming krijgt.

Bovenste hoornwerk

De gemeente Oss onderzoekt de mogelijkheid op het bovenste hoornwerk (1621/1622) een gemeenschapsvoorziening te bouwen. Aldus wordt het hoornwerk nadrukkelijk met de stad verbonden. De stichting kan daarmede in beginsel instemmen. De historische locatie dwingt echter tot grote zorgvuldigheid bij de ontwikkeling en uitvoering van de plannen.

ONDERSTEBOVEN | DE KELDERS VAN RAVENSTEIN

Zuiderwaterlinie

Stichting Vestingwerken is nauw betrokken bij het provinciale project Zuiderwaterlinie. Deze militaire erfgoedlinie strekt zich uit van Bergen op Zoom tot Grave. De linie tekent de culturele grens tussen noord en zuid Nederland die nog altijd actueel is.


Kunstwerk in hekwerk

Ter verfraaiing van de openbare ruimte is het hekwerk dat het Philips van Kleefbolwerck scheidt van het (openbare) Philips van Kleefpad (80 meter), op initiatief van de gemeente Oss, voorzien van kunstzinnige afbeeldingen. Het betreft het hoofd van Philips van Kleef, twee afuiten met kanonnen (en rook!) alsmede enige vaandeldragende soldaten en wachters. Een en ander is op schitterende wijze in het gaas gevlochten naar een idee van de in Amsterdam werkzame Brabantse kunstenaar Joep Verhoeven van Lacefence. Het werk is uitgevoerd in India, op basis van fair trade.

De belangstelling voor deze bijzondere kunstzinnige uiting is terecht groot.


Nominatie Brabantse Stijlprijs 2017

De Provincie Noord-Brabant is op zoek naar ‘verrassende plekken op onverwachte locaties’ die de leefomgeving verrijken. Daartoe is de Brabantse Stijlprijs 2017 ingesteld. Originaliteit, creativiteit, liefde voor de plek en ontwerpkwaliteit zijn belangrijke criteria voor de jury die de ingezonden projecten beoordeeld.

Door de Brabantse gemeenten werden 82 projecten ingezonden, gerealiseerd in de periode 2012-2016. Daarvan zijn er 18 genomineerd, waaronder het door de Gemeente Oss ingezonden project Philips van Kleefbolwerck.


Beleidsplan

Op 6 december 2016 stelde het bestuur van de stichting een ambitieus nieuw meerjarig beleidsplan vast, getiteld Ravenstein, ‘Kleefse’ vestingstad’. Het kent een tiental projecten gericht op vergroting van de allure van de vestingstad Ravenstein en zijn Kleefse connectie. Elders op deze site is het plan in zijn geheel opgenomen.


Opening Bolwerck

Op 13 mei 2016 werd het Philips van Kleefbolwerck (anno 1509) in tegenwoordigheid van ongeveer 300 genodigden ‘heropend’ door een kanonschot, afgevuurd door Peter van Uhm, oud- bevelhebber van de Nederlandse Strijdkrachten en lid van het Comité van aanbeveling. De feestelijkheden werden opgeluisterd door o.a. een oorverdovend maar prachtig optreden van de Böllerschützengruppe Sankt Barbara uit Uedem-Keppeln (Kreis Kleve) en door het Ravensteinse Sint Barbaragilde. Sint Barbara is de patroonheilige van o.a. de artillerie. Ook autoriteiten van Stadt Kleve en van de Gemeente Oss, waar Ravenstein onder valt, waren aanwezig. Op YouTube – onder ‘Ravenstein’ en/of ‘Philips van Kleefbolwerck’ - vindt u een prachtig filmpje van het Duitse optreden. Zie ook ‘Omroep Walraven’, uitzending van 18 mei 2016.

Open Dag

Op 15 mei 2016 (Tweede Pinksterdag) was het ‘open dag’. Ruim 700 bezoekers maakten kennis met het herkenbaar en beleefbaar geworden bolwerck. Sindsdien bezoeken talrijke groepen, veelal via de rondleidingen van de Heemkundekring, het vestingwerk.