De stichting

De Stichting Vestingwerken Ravenstein is opgericht op 10 oktober 2012. Doel van de stichting is:

Het voor een breed publiek herkenbaar en toegankelijk maken van de vestingwerken van de stad Ravenstein uit de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw,

en deze daartoe zoveel mogelijk laten herstellen en conserveren.

De Projecten die de stichting daartoe wil realiseren zijn beschreven in het Beleidsplan .