10 jarig bestaan

Symposium 'De vestingstad, verleden en toekomst'

Woensdag 12 oktober 2022 vierden we als Stichting Vestingwerken ons 10 jarig bestaan met een symposium over de betekenis van vestingwerken in Nederland. Een viertal sprekers verbond het verleden van vestingsteden met het heden.

Programma

Jeroen van der Werf bouwhistoricus van Stichting Monumentenbezit en Stichting Menno van Coehoorn sprak over Italiaanse vestingwerken in de Nederlanden: Utrecht en Rammekens (16e eeuw).

Martin Jan van Mourik, bestuurslid van Stichting Vestingwerken Ravenstein vertelde aansluitend over
Italiaanse vestingwerken in Ravenstein (1509)

Met spreker Jos Cuijpers, erfgoeddeskundige, Alliantie Zuiderwaterlinie werd de stap gemaakt naar Oud-Nederlandse vestingbouw, in het bijzonder hoornwerken (17e eeuw)

Karel Loeff, architectuurhistoricus, directeur Erfgoedvereniging Bond Heemschut maakte de sprong naar het heden met Ingenomen door de vesting.
De potentie van militair erfgoed voor de fysieke leefomgeving (21e eeuw).

Binnenkort kunt u hier een publicatie inzien van alle bijdragen van dit jubileum symposium.

Voor foto's van het symposium zie photosbyjill.passgallery.com/-svr/gallery

Bovenste hoornwerk

Op 3 oktober jl. is tijdens de ledenvergadering van de Heemkundekring een presentatie gehouden over het gebied Bleek en Bovenste Hoornwerk. Aanleiding hiervoor is het plan om het nieuwe Vidi Reo op het hoornwerk te realiseren. Een vijftal leden van de Heemkundekring hebben een alternatief uitgewerkt op een andere locatie in het gebied. In de aanloop naar de ledenvergadering hebben zij dat voorgelegd aan 3 bestuursleden van Stichting Vestingwerken (die tevens lid zijn van de Heemkundekring). Deze 8 Heemkundekring leden hebben gezamenlijk geconcludeerd dat, voor het gehele gebied Bleek en Bovensten Hoornwerk, een samenhangende gebiedsvisie noodzakelijk is. Op basis van de gebiedsvisie is dan veel beter te onderbouwen waarom het gerechtvaardigd is om meer budget vrij te maken voor het gemeenschapshuis èn de historisch inpassing daarvan in het gebied. De leden van de Heemkundekring hebben ingestemd met het advies om bij de gemeente Oss aan te dringen op het opstellen van de gebiedsvisie. Roel Augusteijn (namens de Heemkundekring) en Ton Buijink (namens Stichting Vestingwerken) gaan dit bespreken met gemeente Oss.

Over de stichting

De Stichting Vestingwerken Ravenstein is opgericht op 10 oktober 2012. Doel van de stichting is:

  • om de vestingwerken van de stad Ravenstein uit de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw herkenbaar en toegankelijk te maken voor een breed publiek
  • en deze daartoe zoveel mogelijk te herstellen en te conserveren.

Hier vindt u ons actuele Beleidsplan

Philips van Kleef-bolwerck

Het bolwerck bestaat uit stenen ruimten, overdekt met aarde, teneinde de muren te beschermen tegen kanonvuur. Het vestingwerk bestaat uit twee geschutskelders, twee kazematten met in het midden een grote ovale verblijfsruime, waarvan de ingang reeds in 1987 werd blootgelegd. Het geheel was grotendeels omgeven door een ter plaatse niet meer herkenbare (stads)gracht.