Statuten

In 2022 heeft de stichting een statutenwijziging laten doorvoeren. Onder andere is het het doel van de stichting verbreed en verduidelijkt.


De volledige tekst van de gewijzigde statuten treft u hieronder aan.