Beleidsplan | de projecten van onze vestingsstad

In het Beleidsplan 2016 omschrijft Stichting Vestingwerken Ravenstein tien projecten waarmee de beleving van Ravenstein als vestingstad is te versterken. Niet alle projecten zijn op korte termijn te realiseren; de meeste vragen voortdurend aandacht. Enkele projecten zijn gerealiseerd of bereiken dit stadium binnenkort. Het Beleidsplan is enkele malen geactualiseerd; de laatste update is uitgevoerd in 2021.

Het meest recent gerealiseerde project is het meer zichtbaar maken van ravelijn 't Polleke. Een project dat momenteel eveneens veel aandacht vraagt is het Bovenste Hoornwerk. Gemeente Oss werkt aan een plan voor op dit hoornwerk bouwen van het nieuwe Vidi Reo.

Per project is onderstaand de status vermeld.

Ravelijn 't Polleke

De stichting heeft in samenspraak met de Ravensteinse gemeente van Protestantse Kerk in Nederland (PKN), eigenares van het ravelijn ’t Polleke, een conceptplan voor het ravelijn uitgewerkt. Het plan bestaat uit het weggraven van de bestaande dam om deze te vervangen door een brug en een herinrichting van het ravelijn. Dit project beoogt tevens het op het eiland gelegen protestantse kerkhofje beter herkenbaar en beleefbaar te maken. Gestreefd wordt naar publieke toegankelijkheid. Voor het Waterschap Aa en Maas biedt het de mogelijkheid de doorstroming van de stadsgracht te verbeteren.

Door inspanningen van de stichting ontving de gemeente een forse subsidie van de provincie in het kader van het Zuiderwaterlinie-project. Naast de gemeente heeft waterschap Aa en Maas financieel aan het project bijgedragen. Het project is voor een groot deel in 2022 gerealiseerd. Nog uit te voeren werkzaamheden in 2023 zijn het op het ravelijn terugplaatsen van de toegangspoort en het aanbrengen van een beukenhaag. De stichting heeft toegezien op de archeologische en culturele aspecten van het werk.

Bovenste hoornwerk

De gemeente Oss onderzoekt de mogelijkheid op het bovenste hoornwerk (1621/1622) een gemeenschapsvoorziening te bouwen (vervanging van het huidige Vidi Reo). Op deze wijze is het hoornwerk nadrukkelijk met de stad verbonden. De stichting kan daarmee in beginsel instemmen.

De historische locatie dwingt echter tot grote zorgvuldigheid bij de ontwikkeling en uitvoering van de plannen. Om dit te waarborgen trekken Heemkundekring Land van Ravenstein en Stichting Vestingwerken Ravenstein samen op in de afstemming met de verantwoordelijk wethouders en het projectteam van de gemeente Oss.

Status andere projecten

Middeleeuwse kruitkelder

Onder een door brand verwoest pand aan de Maasdijk, vlakbij het bokrondeel, bevindt zich een interessante mergelstenen kelder. Onduidelijk is welke functie deze heeft gehad in relatie tot het rondeel en het verdwenen, in 1621/1622 aangelegde halfbastion Oranje. Voor de stichting betreft het een boeiend project. In samenwerking met de gemeente Oss, het Waterschap Aa en Maas, bouwhistoricus ir. André Viersen en archeoloog drs. Eric van der Kuijl hoopt de stichting de vragen te beantwoorden.

Het is de bedoeling dat de kelder in goed overleg met de eigenaar, een semipublieke bestemming krijgt.

Zuiderwaterlinie

Stichting Vestingwerken is nauw betrokken bij het provinciale project Zuiderwaterlinie. Deze militaire erfgoedlinie strekt zich uit van Bergen op Zoom tot Grave. De linie tekent de culturele grens tussen noord en zuid Nederland die nog altijd actueel is.