Financiële jaarverslagen stichting Vestingwerken Ravenstein

Vanwege de ANBI status van de stichting vindt ieder jaar publicatie plaats van de financiële cijfers. Via het menu is voor ieder jaar sinds de oprichting van de stichting het financieel jaarverslag te raadplegen.


ANBI standaarvoorwaarden

Het publiceren van de financiële jaarverslagen is één van onderdelen van de ANBI standaardvoorwaarden. Andere onderdelen maken deel uit van de deelpagina's van de website van stichting Vestingwerken Ravenstein.

In de bijlage treft u deze onderdelen aan en treft u aan op welke deeplagina's deze gegevens zijn gepubliceerd.