Activiteiten 2022

10 jarig bestaan | Symposium 'De vestingstad, verleden en toekomst'

Woensdag 12 oktober 2022 vierden we als Stichting Vestingwerken ons 10 jarig bestaan met een symposium over de betekenis van vestingwerken in Nederland. Een viertal sprekers verbond het verleden van vestingsteden met het heden.

Programma

Jeroen van der Werf bouwhistoricus van Stichting Monumentenbezit en Stichting Menno van Coehoorn sprak over Italiaanse vestingwerken in de Nederlanden: Utrecht en Rammekens (16e eeuw).

Martin Jan van Mourik, bestuurslid van Stichting Vestingwerken Ravenstein vertelde aansluitend over
Italiaanse vestingwerken in Ravenstein (1509)

Met spreker Jos Cuijpers, erfgoeddeskundige, Alliantie Zuiderwaterlinie werd de stap gemaakt naar Oud-Nederlandse vestingbouw, in het bijzonder hoornwerken (17e eeuw)

Karel Loeff, architectuurhistoricus, directeur Erfgoedvereniging Bond Heemschut maakte de sprong naar het heden met Ingenomen door de vesting. De potentie van militair erfgoed voor de fysieke leefomgeving (21e eeuw).

Binnenkort kunt u hier een publicatie inzien van alle bijdragen van dit jubileum symposium.

Foto's

Voor foto's van het symposium zie https://photosbyjill.passgallery.com/-svr/gallery


Presentatie ledenvergadering Heemkundekring: bovenste hoornwerk | bouw Vidi Reo

Op 3 oktober jl. is tijdens de ledenvergadering van de Heemkundekring een presentatie gehouden over het gebied Bleek en Bovenste Hoornwerk. Aanleiding hiervoor is het plan om het nieuwe Vidi Reo op het hoornwerk te realiseren. Een vijftal leden van de Heemkundekring hebben een alternatief uitgewerkt op een andere locatie in het gebied. In de aanloop naar de ledenvergadering hebben zij dat voorgelegd aan 3 bestuursleden van Stichting Vestingwerken (die tevens lid zijn van de Heemkundekring). Deze 8 Heemkundekring leden hebben gezamenlijk geconcludeerd dat, voor het gehele gebied Bleek en Bovensten Hoornwerk, een samenhangende gebiedsvisie noodzakelijk is. Op basis van de gebiedsvisie is dan veel beter te onderbouwen waarom het gerechtvaardigd is om meer budget vrij te maken voor het gemeenschapshuis èn de historisch inpassing daarvan in het gebied. De leden van de Heemkundekring hebben ingestemd met het advies om bij de gemeente Oss aan te dringen op het opstellen van de gebiedsvisie. Roel Augusteijn (namens de Heemkundekring) en Ton Buijink (namens Stichting Vestingwerken) bespreken dit met gemeente Oss.

Andere activititeiten in 2022

Projecten en/of activteiten van onze stichting in 2021 betreffen:

  • De aanstaande start van de het ravelijnproject, waaronder aanleg van de ravelijnbrug
  • De aanstaande aanlag van Landpoortstraattraverse
  • Activiteiten in het kader van het project Meanderende Maas, waaronder het pleidooi voor de kademuur en de inrichting van de hoornwerken
  • Doorlopende gesprekken in het kader van het project Zuiderwaterlinie
  • Bijdrage aan de gemeentelijke erfgoednota's van de gemeente Oss


Activititeiten voor 2022

Kunstwerk in hekwerk

Ter verfraaiing van de openbare ruimte is het hekwerk dat het Philips van Kleefbolwerck scheidt van het (openbare) Philips van Kleefpad (80 meter), op initiatief van de gemeente Oss, voorzien van kunstzinnige afbeeldingen. Het betreft het hoofd van Philips van Kleef, twee afuiten met kanonnen (en rook!) alsmede enige vaandeldragende soldaten en wachters. Een en ander is op schitterende wijze in het gaas gevlochten naar een idee van de in Amsterdam werkzame Brabantse kunstenaar Joep Verhoeven van Lacefence. Het werk is uitgevoerd in India, op basis van fair trade.

De belangstelling voor deze bijzondere kunstzinnige uiting is terecht groot.

Nominatie Brabantse Stijlprijs 2017

De Provincie Noord-Brabant is op zoek naar ‘verrassende plekken op onverwachte locaties’ die de leefomgeving verrijken. Daartoe is de Brabantse Stijlprijs 2017 ingesteld. Originaliteit, creativiteit, liefde voor de plek en ontwerpkwaliteit zijn belangrijke criteria voor de jury die de ingezonden projecten beoordeeld.

Door de Brabantse gemeenten werden 82 projecten ingezonden, gerealiseerd in de periode 2012-2016. Daarvan zijn er 18 genomineerd, waaronder het door de Gemeente Oss ingezonden project Philips van Kleefbolwerck.

Opening Bolwerck

Op 13 mei 2016 werd het Philips van Kleefbolwerck (anno 1509) in tegenwoordigheid van ongeveer 300 genodigden ‘heropend’ door een kanonschot, afgevuurd door Peter van Uhm, oud- bevelhebber van de Nederlandse Strijdkrachten en lid van het Comité van aanbeveling. De feestelijkheden werden opgeluisterd door o.a. een oorverdovend maar prachtig optreden van de Böllerschützengruppe Sankt Barbara uit Uedem-Keppeln (Kreis Kleve) en door het Ravensteinse Sint Barbaragilde. Sint Barbara is de patroonheilige van o.a. de artillerie. Ook autoriteiten van Stadt Kleve en van de Gemeente Oss, waar Ravenstein onder valt, waren aanwezig. Op YouTube – onder ‘Ravenstein’ en/of ‘Philips van Kleefbolwerck’ - vindt u een prachtig filmpje van het Duitse optreden. Zie ook ‘Omroep Walraven’, uitzending van 18 mei 2016.

Open Dag

Op 15 mei 2016 (Tweede Pinksterdag) was het ‘open dag’. Ruim 700 bezoekers maakten kennis met het herkenbaar en beleefbaar geworden bolwerck. Sindsdien bezoeken talrijke groepen, veelal via de rondleidingen van de Heemkundekring, het vestingwerk.