Het Philips van Kleefbolwerck (anno 1509) in Ravenstein, het verhaal van een ontdekking en wat daarop volgde

auteur: Martin Jan van Mourik

Dit boek verhaalt over de ontdekking en beleefbaarmaking van een vestingwerk uit steen en aarde, naar oud-Italiaans model, uit het begin van de zestiende eeuw (1509). Het bestaan ervan was volledig in de vergetelheid geraakt. Dat werd mede veroorzaakt doordat er in de zeventien eeuw (1621) een aarden bastion naar oud-Nederlands model overheen werd gelegd. Er is geen enkele historische afbeelding van bekend.

Reeds in 1987 trof de auteur in zijn tuin muren en gewelven aan die duiden op een bijzonder werk. In 2011 e.v. werd duidelijk dat het om een uniek vestingwerk ging, aangelegd in de tijd van Philips van Kleef (1456-1528) soeverein heer van het Land van Ravenstein was.

De auteur beschrijft de ontdekking en de complicaties die daarna optraden, mede omdat de regels die voor het ‘bodemarchief’ gelden niet steeds in acht werden genomen. Niettemin kon in 2013 worden begonnen met het project dat beoogde het vestingwerk herkenbaar en beleefbaar te maken. Daartoe werd in 2012 Stichting Vestingwerken Ravenstein opgericht (www.vestingravenstein.nl).

Een en ander is ingebed in beschouwingen van sociaal-culturele en historische aard die de gehele vestingstad Ravenstein betreffen. Bestreken wordt de periode 1360-1673, in welke periode de ‘Kleefse connectie’ van Ravenstein allesbepalend is geweest. Het bolwerck werd opgeblazen in 1544, het bastion werd geslecht in 1673.

Het werk is prachtig vorm gegeven, rijkelijk geïllustreerd en voorzien van talrijke verwijzingen.

Het betreft een uitgave van Stichting Vestingwerken Ravenstein, ISBN 978-90-825130-0-4 (2016 en telt 144 bladzijden). Het is verkrijgbaar bij Stichting Vestingwerken Ravenstein, Van Coothweg 1, 5371 AB Ravenstein en kost € 20,--, excl. verzendkosten.


Ook verkrijgbaar bij Stichting Vestingwerken Ravenstein:

De geschiedenis van het Land van Ravenstein, tweede druk 2015, 

auteur: Joost Vlemmix.