Opgemaakt door Ton Buijink, secretaris / penningmeester | Vastgesteld door het bestuur op 27 oktober 2020