Actueel

Kunstwerk in hekwerk

Ter verfraaiing van de openbare ruimte is het hekwerk dat het Philips van Kleefbolwerck scheidt van het (openbare) Philips van Kleefpad (80 meter), op initiatief van de gemeente Oss, voorzien van kunstzinnige afbeeldingen. Het betreft het hoofd van Philips van Kleef, twee afuiten met kanonnen (en rook!) alsmede enige vaandeldragende soldaten en wachters. Een en ander is op schitterende wijze in het gaas gevlochten naar een idee van de in Amsterdam werkzame Brabantse kunstenaar Joep Verhoeven van Lacefence. Het werk is uitgevoerd in India, op basis van fair trade.

De belangstelling voor deze bijzondere kunstzinnige uiting is terecht groot.

Philips van Kleef-bolwerck

Het bolwerck bestaat uit stenen ruimten, overdekt met aarde, teneinde de muren te beschermen tegen kanonvuur. Het vestingwerk bestaat uit twee geschutskelders, twee kazematten met in het midden een grote ovale verblijfsruime, waarvan de ingang reeds in 1987 werd blootgelegd. Het geheel was grotendeels omgeven door een ter plaatse niet meer herkenbare (stads)gracht.  Over de stichting

De Stichting Vestingwerken Ravenstein is opgericht op 10 oktober 2012. Doel van de stichting is:

  • om de vestingwerken van de stad Ravenstein uit de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw herkenbaar en toegankelijk te maken voor een breed publiek
  • en deze daartoe zoveel mogelijk te herstellen en te conserveren.

Hier vindt u ons actuele Beleidsplan