Actueel

Op 6 december 2016 stelde het bestuur van de stichting een ambitieus nieuw meerjarig beleidsplan vast, getiteld Ravenstein, ‘Kleefse’ vestingstad’. Elders op deze site is het plan in zijn geheel opgenomen.

Philips van Kleef-bolwerck

Het bolwerck bestaat uit stenen ruimten, overdekt met aarde, teneinde de muren te beschermen tegen kanonvuur. Het vestingwerk bestaat uit twee geschutskelders, twee kazematten met in het midden een grote ovale verblijfsruime, waarvan de ingang reeds in 1987 werd blootgelegd. Het geheel was grotendeels omgeven door een ter plaatse niet meer herkenbare (stads)gracht.  


Over de stichting

De Stichting Vestingwerken Ravenstein is opgericht op 10 oktober 2012. Doel van de stichting is:

  • om de vestingwerken van de stad Ravenstein uit de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw herkenbaar en toegankelijk te maken voor een breed publiek
  • en deze daartoe zoveel mogelijk te herstellen en te conserveren.