Actueel

Thans is Stichting Vestingwerken Ravenstein druk bezig met de opstelling van het nieuwe Beleidsplan, dat volgt op en aansluit bij het Beleidsplan 2013. Verwacht wordt dat het nieuwe Beleidsplan in december 2016 zijn definitieve vorm krijgt. Het kent een tiental projecten gericht op vergroting van de allure van de vestingstad Ravenstein en zijn Kleefse connectie.

Lees meer

Philips van Kleef-bolwerck

Het bolwerck bestaat uit stenen ruimten, overdekt met aarde, teneinde de muren te beschermen tegen kanonvuur. Het vestingwerk bestaat uit twee geschutskelders, twee kazematten met in het midden een grote ovale verblijfsruime, waarvan de ingang reeds in 1987 werd blootgelegd. Het geheel was grotendeels omgeven door een ter plaatse niet meer herkenbare (stads)gracht.  


Lees meer

Over de stichting

De Stichting Vestingwerken Ravenstein is opgericht op 10 oktober 2012. Doel van de stichting is:

  • om de vestingwerken van de stad Ravenstein uit de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw herkenbaar en toegankelijk te maken voor een breed publiek
  • en deze daartoe zoveel mogelijk te herstellen en te conserveren.
Lees meer